O nás

EUROPEAN INITIATORY INSTITUTE, z.s.

Neziskové občanské sdružení, které zastřešilo činnost několika jednostranně zaměřených organizací a sdružilo nejen jednotlivé proudy činností, ale zejména lidi dobré vůle pod jeden název a myšlenky.


POMOC - PODPORA - INICIACE

To jsou základní myšlenky, na nichž vznikla idea institutu. Tematicky zasahuje činnost EII od oblasti charity až po kulturu a obranu lidských práv, před zvůlí státních, policejních, justičních, či jiných orgánů a organizací.


PŘEDMĚT A CÍL ČINNOSTI EII - (viz stanovy)

Občanské sdružení bude vyvíjet činnosti ve všech oblastech lidských aktivit, které směřují k podpoře lidské důstojnosti, práv člověka zaručených mu ústavou a listinou lidských práv a svobod, důstojného života v oblasti sociálních a životních podmínek, stejně tak jako v oblastech zušlechťujících lidského ducha, mysl, vědomí i tělo.

- Charitativní činnost zaměřená na pomoc všem postiženým cílovým skupinám, zejména pak dětem a přestárlým lidem, stejně tak jako utlačovaným a perzekuovaným lidem, zvířatům. Pomoc všem vnímajícím bytostem, které se dostali do situace nedůstojné či tragické, která vytváří jejich utrpení, nebo snižuje jejich důstojnost. - Pomoc obětem zvůle státních orgánů, justiční či policejní orgánů, orgánů státní správy či místní samosprávy.

- Podpora umění ve všech jeho formách. Podpora kulturních a společenských produkcí, ve všech jejich formách. Včetně realizování těchto projektů.

- Osvěta ve všech jeho formách včetně informování veřejnosti o činnosti EII, nebo aktivitách, kterých se dotýká činnost tohoto OS, či obecně veřejného života. Včetně realizování těchto projektů.

- Aktivní činnost v oblasti podpory a tvorby turistického ruchu v regionu a jeho infrastruktury, se zaměřením na všechna odvětví turistického ruchu, zejména pak na lázeňský turizmus. Včetně realizování těchto projektů.

- Aktivní činnost podpora v oblasti vzdělávacích programů a školství. Včetně realizování těchto projektů.


CÍL SPOLEČNOSTI

Cílem společnosti je napomoci k plnohodnotnému naplnění lidských i jiných osudů a pomoc v případech kdy tyto jednotlivé osudy lidí, skupin lidí či jiných vnímajících bytostí sráží do situací a stavů nedůstojných života vnímajících bytostí, nebo je dokonce uvádí v utrpení. Dále si klade za cíl zkvalitnit život všech vnímajících v oblasti zušlechťování ducha a mysli, či vědomí, formou podpory všech činností, které k tomuto cíli spějí.


Základní způsoby, jichž bude použito k dosažení vytčených cílů jsou tyto:

- Aktivní podpora projektům i jednotlivým akcím z výše jmenovaných oblastí, včetně jejich zpracování,podpory realizace, popřípadě pomoci při financování.

- Apelace na veškeré úřady, nebo další organizace zodpovědné za podporu či aktivní realizaci výše jmenovaných oblastí.

- Mediální prezentace činnosti. To vše za účelem propagace a informovanosti o aktivitách sdružení, či jednotlivých projektech, nebo akcích, či kauzách.