Projekty

PODPORA - INICIACE - POMOC

Od autoškoly zdarma pro děti z dětských domovů až po niterný rozvoj jednotlivce.
Vstupte do jednotlivých projektů podle potřeby a nebo zájmu...

Web projektů P-I-P.cz

P-I-P.cz P-I-P.cz - Satori

P-I-P.cz - Samuel P-I-P.cz - Samuel

P-I-P.cz - Šalamoun P-I-P.cz - Šalamoun - EU

P-I-P.cz - Naše děti P-I-P.cz - DIONÝSOS
Projekt poutního místa na ostatcích křesťanského mučedníka Sv. Clari

St. Clari

Pokloň se. Skloň hlavu svou i srdce své u ostatků toho, jenž zemřel, aby jiní mohli žít..."

Projekt poutního místa na ostatcích sv. Clari z Dalmácie , v Chrámu Povýšení sv. Kříže v Teplicích na Zámeckém náměstí.

- Tento projekt je zastřešen spoluprací neziskové organizace EUROPEAN INITIATORY INSTITUTE z.s. jako iniciátora a realizátora projektu a Pravoslavné církve.
- V chrámu Povýšení sv. Kříže na Zámeckém náměstí v Teplicích jsou uloženy ostatky křesťanského prvomučedníka ze 4 století, St. CLARI Z DALMACIE. Do Teplic je dovezla rodina CLARY-Aldringen roku 1678 - majitelé teplického panství. Ostatky jsou kompletní a uložené v dřevo-skleněném relikviáři ze 17. Století (viz foto).
- Tento projekt si klade za cíl využít potenciálu uložených ostatků a vytvořit v Teplicích významné poutní místo, jako centrum náboženských, duchovních, kulturních a spirituálních aktivit. Tímto krokem chceme zásadně vytvořit významnou destinaci cestovního ruchu nejen v kontextu regionu, ale s přesahem mezinárodní aktivity.

Officiální web St. Clari
Projekt VisitTeplice s.r.o.

St. Clari

Cílem tohoto projektu je zmapovat, spojit a následně prezentovat celý region formou nejmodernějších komunikačních a prezentačních technologií jako atraktivní destinaci pro domácí, ale zejména mezinárodní klientelu cestovního ruchu. Tyto formáty budou napojeny na komplexní nabídku služeb a komerčních aktivit regionu, které dnes návštěvník a turista vyžaduje, a která bude odpovídat vybraným cílovým skupinám.

Výsledná forma bude zahrnovat nejzajímavější destinace a oblasti v návaznosti na historii, kulturu, …. Formou nejmodernější technologie QR kodů a moderních mobilních aplikací na straně jedné a webových prezentací a komunikace na sociálních sítích v celosvětovém dosahu na straně druhé. Jedná se o živý technologický organizmus a proces, který se bude neustále posouvat s technologickým růstem.

Celý projekt je zastřešen autorizovaným systémem a registrovanou značkou a je propojen s projektem poutního místa na ostatcích St. CLARI z Dalmácie, jehož ostatky leží od 17. Století v chrámu povýšení sv. Kříže v Teplicích na Zámeckém náměstí. V plném provozu počítá s variantou až deseti jazykových mutací.

Realizace projektu začala v roce 2012 a spuštění první, startovací Fáze I. Tohoto projektu, je plánována na listopad roku 2015 a zahrnuje veškeré legislativní a smluvní kroky. Fáze II. Zahrnuje Spuštění celé technologické části a jejího naplňování daty, a to v rozmezí od listopad 2015 až srpna 2016. Fáze III., kdy bude projekt plně spuštěný a nadále pak průběžně aktualizovaný a oživovaný je plánována na listopad roku 2016.

Autorem a majitelem projektu, registrovaných značek a technologií je naše společnost EUROPEAN INITIATORY INSTITUTE z.s. Jako partnery a účastníky projektu jsou v prvé řadě zamýšleny města a obce regionu Teplicka, Ústecky kraj, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo kultury a Ministerstvo průmyslu. Dále pak EU pro nadnárodní rozměr projektu a v neposlední řadě významné podnikatelské a komerční subjekty regionu Teplicka.

Web projektu VisitTeplice s.r.o.
ČESKÝ EXPRES / Noviny v elektronické i tištěné formě

St. Clari

Cílem projektu je internetovou formou na Facebookových stránkách tiskového periodika Český expres - Teplice podávat zajímavosti a informace vztahující se k životu ve městě Teplice a jeho okolí.

„Nezajímat se aktivně o místo kde žiji, a nepodílet se na komunikaci a rozhodování o vlastním životním prostoru, je stejně nezodpovědné, jako nezajímat se o to co jím a jakou mám životosprávu. Jednou se probudím nemocný a nespokojený. I město dokáže churavět a upadat, nebo jako člověk sílit a vzkvétat“ Tomáš Jarolím

Facebooková stránka
F É N I X / pomoc lidem bez domova

St. Clari

Projekt F É N I X je zaměřen na pomoc lidem bez domova. Bezdomovci, jak jim často říkáme lidovým slangem, jsou lidé z různých vrstev a různých osudů. Ne vždy je jejich osud jen odrazem jejich vůle žít takovýmto stylem. Ne vždy se tito lidé dostali na ulici vlastní vinou. Zcela určitě se i mezi těmito lidmi najdou tací, kteří by rádi změnili svůj osud, ale bohužel to se jim to nedaří bez cizí pomoci, pomoci společnosti i jednotlivců.

Naše nezisková organizace se věnuje individuálně některým těmto lidským osudům a snaží se jim pomoci nalézt cestu zpět do normálního života.

Snažíme se hledat s těmito lidmi nejen novou možnost bydlení, ale také cesty jak se vrátit k původním životním návykům a jednání. Pomáháme najít nové bydlení, zařízení bytu, nové zaměstnání a také v mnoha případech léčbu těla i ducha. Někdy je pro tyto lidi také nutné vypořádat se s hříchy minulosti, aby bylo možné začít nový život. To vše tito lidé potřebují, pokud se rozhodnou bojovat za svou důstojnost. Důstojnost je totiž to, co člověk bez domova ztratí jako první. Bylo by smutné, pokud by jsme jako lidská společnost odmítli pomoc stejným lidským bytostem, zejména pokud je to v našich silách a možnostech.
IKAROS

St. Clari

V rámci projektu IKAROS již poněkolikáté posíláme hendikepované děti a spoluobčany z prestižní organizace ARKÁDIE - stejně tak jako jejich vychovatele - na vyhlídkové lety... někdy je prostě dobré podívat se na život s nadhledem :-)

Projekt ukončen
LETHE

St. Clari

K fenoménu smrti a utrpení se buď obracíme zády a tváříme se, že se nás nedotýkají, nebo je přijmeme jako neoddělitelnou součást lidského života. V každém případě mu nedokážeme nakonec uniknout. Dnešní společnost a lidé povětšinou praktikují životní styl, který smrt, přesněji řečeno umírání, vytěsňuje někam na okraj našeho vnímání. To jen do chvíle, dokud se nedotkne nás, nebo našich blízkých.

Projekt LETHE si klade za cíl odbourávat uměle vytvořené hranice, vytvářející zažité postoje společnosti a zejména prostředí, kam byl proces umírání vytlačen. Právě prostředí LDN, či HOSPICŮ jsou místa, do kterých jsou aktivity LETHE cíleny. Dlouhodobým cílem našeho projektu je nejen široce otevřít diskusi na toto téma, ale zejména vytvořit a koordinovat organizované aktivity dobrovolníků. Lidí, kteří chtějí navštěvovat pacienty v LDN a hospicích a svou přítomností jim tak zpříjemňovat ty nejtěžší chvíle.

Našim hlavním cílem je tedy vytvořit společenství dobrovolníků, kteří obyčejným lidským přístupem, rozhovorem či prostým pohlazením a nasloucháním, vyplní samotu, bolest a utrpení umírajících a trpících lidí. LETHE chce tímto způsobem zajistit nehonorovanou službou pro pacienty, kterou v současnosti nejsou z mnoha důvodů schopny poskytnout zřizovatelé těchto zařízení. Službu, která prostou přítomností jiné bytosti zpříjemní čas prostoupený samotou a často také depresivním prostředím. Dobrovolníci projektu LETHE mají za cíl přinést radost a rozptýlení.

Projekt LETHE v sounáležitosti s hlavní dobrovolnickou činností přináší také dva vedlejší doprovodné produkty. Jedním je instalace obrazů mistra Zdeňka Hajnýho, který je bezesporu jedním z nejlepších tvůrců povznášející atmosféry skrze malířské umění. Autentické kopie jeho obrazů budou po dohodě s majiteli nemocničních zařízení dlouhodobě zapůjčeny a instalovány v prostorách oddělení LDN a hospiců.

Druhým doprovodným produktem jsou recitálové umělecké produkce na těchto odděleních. Známí i neznámí umělci budou prostřednictvím hudby, či předčítaných textů, potažmo osobním rozhovorem "tvořit atmosféru". Cílem této části projektu je mimo samotné produkce také upozorňovat veřejnost na celý projekt a možnost, se ho aktivně účastnit.

Zahájení projektu prostřednictvím prezentačního večeru je plánováno na 8. 10. 2009 v prostorách velkého sálu Novoměstské radnice. V současné době koordinujeme a připravujeme jednotlivé části projektu, včetně chystaného natáčení dokumentu o fenoménu smrti, umírání a práci také dobrovolníků v tomto prostředí. Celý projekt včetně zahájení dobrovolnické sekce bude aktivován v roce 2010.

Vážení přátelé, hledáme partnery, či spolupracovníky, kteří nám pomohou v realizaci projektu LETHE. Hledáme lidskou sounáležitost, která vychází z vnitřního zájmu o cizí utrpení. Bez tohoto vnitřního pocitu není možné se tohoto projektu aktivně účastnit. Jedna z forem možné spolupráce je prosté vyjádření souhlasu s projektem LETHE. Ve skutečnosti je důležitá jen naše vlastní ochota či touha pomoci a naše vnitřní rozhodnutí. To je jediné kritérium, omezující vstup do společenství lidí v projektu LETHE.

Projekt ukončen